Burza mózgów – co to jest?

Burza mózgów jest jedną z bardziej znanych i przydatnych metod tworzenia nowych, innowacyjnych rozwiązań takich jak pompy ciepła w Katowicach. Technika ta polega na swobodnej wymianie pomysłów z ręki do ręki, w określonej dziedzinie, pomiędzy uczestnikami spotkania. Jest to doskonały sposób pozwalający na zebranie wielu bardzo dobrych oraz kreatywnych pomysłów w ciągu jednego spotkania. Często zdarza się, że burza mózgów jest elementem warsztatów wymagań lub też sama zorganizowana jest na zasadach warsztatu.

Technika burzy mózgów jest jednym z najlepszych sposobów rozwiązywania prywatnych problemów od ręki powstających w trakcie pracy nad projektem. Nie zaleca się stosowania jej na samym początku prac, ponieważ na tym etapie praca opiera się głównie na pozyskiwaniu informacji oraz przetwarzaniu ich, a nie szukaniu rozwiązań.

Burza mózgów krok po kroku:

1) Przygotowanie do burzy mózgów:

a. Zdefiniuj problem, którym należy się zająć

Burze mózgów stosuje się w przypadku zdefiniowanego problemu. Jeżeli temat spotkania nie będzie określony stosowanie tej techniki będzie tylko marnotrawstwem czasu.

b. Określ dopuszczalną/optymalną wielkość grupy

W literaturze najczęściej spotykać się można z opinią, iż grupa powinna liczyć między 6-12 członków. Należy jednak pamiętać, że wielkość grupy powinna zależeć od złożoności problemu.

c. Zidentyfikuj interesariuszy, a następnie wybierz uczestników spotkania oraz przypisz im role

Identyfikacja interesariuszy polega na wytypowaniu wszystkich osób potencjalnie związanych z tematem spotkania. Następnym krokiem jest wybranie z pośród nich członków grupy, która uczestniczyć będzie w burzy mózgów. Powinny być to osoby zajmujące się różnymi dziedzinami (np. prawnicy, szklarze, dentyści) aby zapewnić interdyscyplinarne spojrzenie na problem. Na tym etapie należy również wybrać koordynatora spotkania. Należy zdecydować czy będzie to jeden z uczestników czy osoba z zewnątrz.